787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Konkurs ,,Rymowana dzielnica” został rozstrzygnięty. 😀🖋

Laureaci wyłonieni. Dzięki państwa zaangażowaniu mogliśmy wybrać najlepszą rymowankę.🏆
W dniu dzisiejszym dokonaliśmy uroczystego wręczenia nagród 🥇Pani Jolancie za zajęcie pierwszego miejsca , oraz🥈 Pani Patrycji za zajęcie drugiego miejsca.
Gratulujemy również pozostałym laureatom konkursu! Dziękujemy za udział w konkursie oraz zaangażowanie.🖋

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w działania na rzecz dzielnicy i tworzenia wspólnych inicjatyw społecznych.