787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSL Grabówka

22 października Dzień Praw Rodziny👴🧔👩‍🦳👱‍♀️🧑‍🦰👩‍🦰

✔️został ustanowiony przez Sejm w drodze uchwały 21 października 2016 r. 🤗

✔️jest to okazja do podkreślenia niezwykle istotnej roli rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa👴🧔👩‍🦳👱‍♀️🧑‍🦰👩‍🦰

✔️każdy człowiek jako jednostka przynależy do większej grupy, jaką jest rodzina i potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu 🥰

✔️rodzina to niejednokrotnie siła napędowa naszych działań, która motywuje nas do wychodzenia poza ograniczenia, jakie sami sobie tworzymy 💕

✔️wspólnota – rodzina, która jest zawsze, nie tylko w czasie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, ale również wtedy, kiedy mamy gorsze dni 🥰

Pamiętajmy zawsze o swoich bliskich i szacunku do nich oraz o tworzeniu dobrych relacji, które pozwalają nam być spełnionymi, silnymi ludźmi👴🧔👩‍🦳👱‍♀️🧑‍🦰👩‍🦰

,,Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę” (Sophia Loren)