787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

,,Dzielnicowe rozmowy” to cykl spotkań z Mieszkańcami, które odbywają się na terenie dzielnicy Grabówka
i w siedzibie DOSL.

Rozmawiamy o tym, co możemy wspólnie z zrobić dla dzielnicy, by stała się jeszcze bardziej przyjazna dla osób
ją zamieszkujących. Jedną ze wspólnych inicjatyw jest niedawno powstały pas zieleni.

Kolejnym wyzwaniem, jakie podjęli Mieszkańcy było pomalowanie sali w przedszkolu przy ul. Św. Rocha 247.

Sala służyć będzie Mieszkańcom jako miejsce spotkań lokalnej społeczności, gdzie będzie możliwość wykorzystania nowoczesnej technologii, jaką jest tablica interaktywna.

Takie wspólne działania przynoszą Mieszkańcom realne korzyści. Oprócz nawiązania nowych znajomości, poznają bliżej swoich sąsiadów, powstają też kolejne projekty inicjatyw społecznych.

Integracja oraz zaangażowanie Mieszkańców pomagają w budowaniu społeczności lokalnej i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju dzielnicy.