787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Pierwszy w tym roku Trening umiejętności psychospołecznych za nami. Dominującym tematem była pandemia i emocje z nią związane. 😷😠

Pandemia spowodowała dużą zmianę naszego codziennego życia, a w niektórych przypadkach utratę pracy i kontaktów społecznych, co powoduje w nas narastającą 😠 złość
i frustrację. Te złe emocje nas przytłaczają i ograniczają.

W tym trudnym dla nas czasie dobrą terapią jest zadbanie
o bezpieczne utrzymywanie kontaktów społecznych
i rodzinnych. 🗯

Częste rozmowy z najbliższymi, osobiście lub
z wykorzystaniem nowoczesnej technologii pomogą
w rozładowaniu złych emocji.

Zapraszamy na kolejny Trening umiejętności psychospołecznych, który odbędzie się w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej Grabówka 19.01.2021 r.
w godzinach 8.00 – 11.00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z animatorem lokalnym ☎️ 572 377 069.