787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Ekologia to coraz bardziej powszechna dziedzina nauki, o której każdy z nas potrafi coś powiedzieć.
Ale czy znamy przeznaczenie EKO – ZNAKÓW?
Czy potrafimy odczytać oznaczenia, jakie znajdują się na opakowaniu danego produktu?

Znaki umieszczone na danym opakowaniu są informacją dla nas jako konsumentów.
Nie mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Jest to uregulowane prawnie.
Umiejętne czytanie znaków w formie graficznej, jakie pojawiają się na opakowaniach zwiększa naszą świadomość konsumencką.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ są firmy, które umieszczają bardzo podobne znaki, różniące się drobnymi elementami.

Pierwsze z naszego cyklu ,,EKO – ZNAKI” to opakowania, na których możemy znaleźć następujące informacje:
Dwie strzałki w przeciwnym kierunku – jest to opakowanie przeznaczone do wtórnego wykorzystania, np. butelki szklane.
Zwinięty listek – opakowanie to jest całkowicie biodegradowalne i nie uwalnia szkodliwych substancji podczas kompostownia.
Trzy strzałki tworzące trójkąt – opakowanie, które nadaje się do recyklingu – ponownego przetworzenia i ponownego wyprodukowania z odzyskanych surowców.
Dbaj o czystość – znak przypominający nam o wrzucaniu zużytych opakowań do kosza.
Zielony punkt – najczęściej jest mylony ze znakiem recyklingu. Informuje nas o tym, że producent dotuje i wspiera funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.