787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Badania opublikowane w czasopiśmie „ Journal of Environmental Psychology” potwierdziły, że człowiek, który obcuje z naturą ma lepsze samopoczucie. Jeżeli czujesz się zmęczony, ospały to znak że twój organizm musi odpocząć, najlepiej na łonie natury.Nie musisz wcale daleko jechać. Wystarczy wyjść na spacer w twojej dzielnicy, w okolice rzeki Białki.🏞 Odkryjesz tam piękny pejzaż, jaki oferuje przyroda. 🌳☘🌲🌸Daj odpocząć umysłowi. Zabierz na spacer rodzinę. 🏞👨‍👩‍👧‍👦 Obserwujcie uważnie a może uda się zobaczyć jak funkcjonuje bobrza rodzina. 🌳☘🌲🌸Zobaczycie piękno ,,rzęsy”, które powstało na naturalnym rozlewisku, szuwary i otaczającą je roślinność a także ptactwo i leśne zwierzęta.🌅 🦆🍄A może wspólne wyjście na grzybobranie?

Zachęcamy do odkrywania piękna naszej dzielnicy.