787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLGrabówka

Na terenie Grabówki rozdawaliśmy naszym Mieszkankom i Mieszkańcom maseczki, otrzymane z Rządowej Agencji i Rezerw Strategicznych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie jest jedną z jednostek zaangażowanych w dystrybucję maseczek na terenie miasta Częstochowy.
Maseczki zostały rozdane przy ulicy Św. Rocha 250 (okolice budynku przychodni) oraz przy sklepie przy ul. Odrodzenia.
Pamiętaj! Nadal należy zakładać maseczki w przestrzeniach zamkniętych czy komunikacji miejskiej.
Pamiętajmy również o zachowaniu dystansu społecznego w przestrzeni publicznej 1.5 metra.