787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLDźbów

W naszym Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej odbył kolejny się Trening umiejętności psychospołecznych.

Temat treningu dotyczył radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Konflikt:

  • między stronami istnieje różnica,
  • są przynajmniej dwie zależne od siebie strony,
  • cele poszczególnych stron nie mogą być osiągnięte bez udziału pozostałych,
  • strony blokują realizację swoich dążeń.

Pani trener przedstawiała przykłady stresujące z życia i omawiała sposoby, jak sobie w takich stresujących sytuacjach poradzić.

Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich jest bardzo ważne!

Jesteśmy dla Was tel. 572 376 632 .