787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLDźbów

Za nami pierwszy w tym miesiącu Trening umiejętności psychospołecznych.😀 Na dzisiejszym spotkaniu Pani trener omawiała sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. 💬 Konflikt jest zdrową częścią relacji, wynika z różnic i pojawia się, gdy ludzie się nie zgadzają w kwestii wartości, motywacji, postrzegania. 👌

Na zajęciach podkreśliliśmy, że skuteczne rozwiązywanie konfliktów zależy od Naszej zdolności do:
💡 radzenia sobie ze stresem, zachowując czujność i spokój,
💡 skupiania uwagi na wyrażanych uczuciach, jak również wypowiadanych przez innych słowach,
💡 bycia świadomym różnic oraz szanowania ich.

Na koniec omówiliśmy siedem sposobów reagowania na konflikt i nieporozumienie:

💭 Oceniajmy sytuację z innej perspektywy – bierzmy pod uwagę punkt widzenia innej osoby.
💭 Twórzmy rozwiązania – bądźmy otwarci na zmiany.
💭 Okazujmy emocje – są pomocne w procesie komunikacji, można je łatwiej interpretować niż słowa.
💭 Wyciągajmy rękę – naprawiajmy emocjonalny uraz wywołany przez konflikt.
💭 Myślmy i zastanawiajmy się – nad najlepszą drogą rozwoju sytuacji.
💭 Opóźniajmy reakcje – poczekajmy, aż opadnie napięcie.
💭 Dostosowujmy się – dostrzegajmy najlepsze strony sytuacji, patrzmy w przód, nie wstecz.

Serdecznie Was zapraszamy na następne zajęcia w dniu 17.03.2021 o godz. 8:00. 🕗

Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego! 😷
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z Animatorem Lokalnym! 💚
Jesteśmy dla Was! 📞 tel. 572 377 071