787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLDźbów
Drodzy Mieszkańcy, dziś w ramach cyklu warsztatów rozwoju osobistego temat o motywacji.

W dzisiejszych czasach jest dużo osób, które potrzebują motywacji do zmiany, do działania i do życia. Potrzebujemy siły i bodźca, który nam pomoże osiągnąć wymarzony cel. Warto wyznaczyć cel i korzyści idące za tym, które dają nam silną motywacje do działania.

MOTYWACJA – występuje kilka segmentów motywacji, które pobudzają, ukierunkowują zachowanie, pozwalają dokonać wyboru i pomagają nam przetrwać wyznaczony cel, mimo trudności.

Segmenty motywacji:

  • Optymizm – brnięcie do wyznaczonego celu w obliczu niepowodzeń,
  • Zaangażowanie – przekonanie do słuszności swoich celów osobistych i organizacyjnych,
  • Inwencja – samodzielne dążenie do wyznaczonych celów, realizacja nowych pomysłów,
  • Cel – dążenie do celu, idea poprawy i spełnienia swoich osobistych standardów.

Odpowiednia motywacja, która jest potrzebna aby osiągnąć to, czego chcemy w życiu wymaga od nas wyznaczenia celów.

Wyznaczenie celów może ulec zmianie przez całe nasze życie: dla jednych na danym etapie życia celem jest mieć odpowiednią pracę, dla innych poprawa swojej kondycji,
a dla dzieci szkolnych uzyskanie bardzo dobrych ocen.

Określaj jasno swoje cele osobiste. Warto monitorować swoje osiągnięcia, aby mieć wszystko pod kontrolą i w razie niezadawalających rezultatów zmienić koncepcję działania.

Jasno wyznaczone cele życiowe pozawalają na utrzymanie stabilizacji i kontroli celów oraz motywacji przez całe życie.

Wyznaczaj swoje cele i zmieniaj życie na lepsze!!!