787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLDźbów.

Hasło dnia: DŹBÓW – WIOSKA KRÓLEWSKA”

Dzieci wybrały się na spacer z Mieszkanką Dźbowa, pasjonatką historii dzielnicy, autorką „Kroniki Dzielnic Częstochowy – Dźbów”. 📘

Mali odkrywcy poznali ciekawostki historyczne z regionu, wzięli także udział w warsztatach lepienia z gliny. 🧭

W drugiej części dnia wybrali się wycieczkę na Hałdę gdzie mieli do wykonania zadania, między innymi zebranie roślin do zielnika. 🗺️

Dzień zakończył plener malarski.

Do zobaczenia jutro! 😊😊