787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLDźbów
W naszym Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Rodzicielstwa zastępczego.
Można było uzyskać m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak zostać rodziną zastępczą?
 • Jakie wymagania należy spełnić aby zostać rodziną zastępczą?
 • Gdzie możemy uzyskać szczegółowe informacje?

Rodzinom zastępczym, zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oferowana jest pomoc i wsparcie:

 • wynagrodzenie,
 • możliwość zatrudnienia osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 • pomoc finansowa na utrzymanie każdego dziecka,
 • zwrot wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania,
 • dofinansowanie do remontu przystosowującego mieszkanie do potrzeb dzieci,
 • wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,
 • pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna,
 • szkolenia.

Szczegółowe informacje, możemy uzyskać:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tel. 34 372 42 24.
www.mops.czestochowa.pl

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,, DLA RODZINY”
tel. 502 985 101.
www.dlarodziny.com