787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLBłeszno
Mimo siarczystego mrozu za oknem, animator lokalny Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Błeszno,
prowadził indywidualne plenerowe rozmowy z Mieszkankami i Mieszkańcami.
Poruszane były m.in tematy dotyczące:
*trwających spotkań on-line w ramach bieżącej działalności DOSL Błeszno,
*włączania się społeczności lokalnej w podejmowanie przyszłych działań realizowanych na terenie dzielnicy,
*zakładaniu aplikacji ZOOM, uczestnikom projektu pn. ,,Częstochowa silna dzielnicami”,
*mobilizowaniu Mieszkańców do przystąpienia do projektu – szczególnie tych poszukujących pracy,
*możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, prawnikiem a także z doradcą ,,szkoły budżetu”,
potrzeb dzielnicy.

****Dziękujemy za ciepłe słowa, było nam niezmiernie miło spotkać się z Wami.*****
**Cieszymy się, że zdrowie dopisuje i humory również.**