787 682 912 fdr@ciosl.pl

Po zsumowaniu Państwa głosów, zestaw nr 9 otrzymał ich najwięcej. Taką informację przesyłamy do projektanta placu zabaw. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom dzielnicy Wyczerpy – Aniołów, którzy włączyli się do dyskusji i zdecydowali o kształcie Swojej dzielnicy.