787 682 912 fdr@ciosl.pl

Warto wykorzystać każdy moment na naukę i rozwój własnych umiejętności ☝☺ Dzisiaj grupa 5 osób rozpoczęła szkolenie podnoszące kompetencje cyfrowe 💪👌 Szkolenie ECDL (z ang. European Computer Driving Licence) umożliwia zdobycie certyfikatu z zakresu obsługi komputera oraz wybranych modułów i jest traktowany jako „komputerowe prawo jazdy” 😉 Oczywiście, dbamy o bezpieczeństwo poprzez dystans i osobne stanowiska, maseczkę oraz dezynfekcję 👍