787 682 912 fdr@ciosl.pl

Według danych zamieszczonych na stronie MRPiT na koniec 2019 roku w 340 działających Powiatowych Urzędach Pracy było zatrudnionych 21580 osób ☝ Dzisiaj obchodzą swoje święto ☺ Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia, czyli wszyscy pracownicy zatrudnieni w tych służbach, w tym: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, doradcy EURES i asystenci EURES. Wszystkim pracownikom PSZ życzymy satysfakcji zawodowej i spełnienia 😁