787 682 912 fdr@ciosl.pl

Branża medyczna to nie tylko stanowisko lekarza, ratownika medycznego czy pielęgniarki ☝️
Łącznikiem pomiędzy pacjentem a specjalistami z placówki medycznej jest rejestrator/ka medyczny 🙂
To z nim/nią mamy pierwszy kontakt w przychodni i uzyskujemy potrzebne informacje na temat świadczenia przysługującej nam opieki medycznej ☺️