787 682 912 fdr@ciosl.pl

Mimo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii oraz licznymi obostrzeniami – nadal pracujemy i działamy dla mieszkańców, w ramach projektu „Częstochowa Silna Dzielnicami”. Uczestnicy projektu po konsultacji ze specjalistą, mogą skorzystać z różnych form wsparcia w ramach realizowanych działań, takich jak choćby udział w szkoleniu i doskonalenie własnych umiejętności a także z możliwości odbycia stażu zawodowego.