787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLBłeszno

Częstochowa tworzy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
To akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady miasta, który określa zabudowę terenu, warunki zagospodarowania, a także lokalizacje i rozmieszczenie inwestycji publicznych.

Jest przygotowywany w formie opisowej oraz graficznej za pośrednictwem załączników.
Plan zagospodarowania przestrzennego, wraz z innymi przepisami, kształtuje sposób wykonania prawa własności nieruchomości.
Do 8 kwietnia 2021 roku Mieszkańcy Błeszna mają możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Błeszno.

Dokumentacja jest udostępniona w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8 lok,57 od godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888
oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy:
https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Obwieszczenia.

Dodatkowo w piątek 26 marca o godz. 13:00 zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego.
Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji.

Bądź na bieżąco z lokalnymi aktualnościami.