787 682 912 fdr@ciosl.pl

#DOSLBłeszno

Kwota dofinansowanych inwestycji ekologicznych oraz osób przekonanych o słuszności pozyskiwania odnawialnych źródeł energii stale wzrasta.

Coraz więcej domów wyposażonych jest w panele słoneczne, umieszczone na dachach i w przydomowych ogródkach. Od lat trwa wzmożona walka z zanieczyszczeniami i rosnącym problemem ocieplania się klimatu, poprzez gazy cieplarniane.

Powstało wiele instytucji i organizacji, które wspierają działania prowadzące do ograniczenia śladu węglowego naszej cywilizacji.

Jedną z najskuteczniejszych metod wsparcia ochrony środowiska są szeroko rozumiane inwestycje ekologiczne.

Instytucje zajmujące się inwestycjami ekologicznymi:

– Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

– Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

– Samorządy gminne i powiatowe.

– Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Częstochowa od 8 kwietnia 2021 roku również rozpoczęła dofinansowanie wymiany systemów grzewczych, usuwania azbestu oraz montażu instalacji fotowoltaicznych. Więcej informacji oraz wnioski można znaleźć na stronie Urzędu Miasta:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15531

W całej Polsce coraz większą popularność zdobywają również pompy ciepła.

Jest to bardzo ekonomiczny sposób pozyskiwania energii, a inwestycja zwraca się bardzo szybko.

Niestety koszt instalacji pompy ciepła waha się w granicach 45-55 tys. zł, dlatego nie każdy może pozwolić sobie na tak drogą inwestycję.

Można liczyć na dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze 3.0 w kwocie od 3 000 do 20 2250 tys. zł, w zależności od sytuacji materialnej rodziny.

Warto rozważyć inwestycję, ponieważ zwraca się średnio po 7-10 latach, a miesięczne rachunki za energie wahają się w granicach 20 zł.

Ekologiczne źródła energii na pewno pomogą w zmniejszeniu zanieczyszczeń, niszczących naszą planetę, a dodatkowo mogą okazać się korzystną inwestycją ekonomiczną dla polskich rodziny.