787 682 912 fdr@ciosl.pl

Od września stopniowo powracają w naszym ośrodku zajęcia dla seniorów prowadzone w ramach Kiedrzyńskiej Akademii Seniora. W środy w godz. 9:45-11:00 odbywają się zajęcia gimnastyczne w wodzie na basenie Taurus, w czwartki o godz. 17:00 odbywają się spacery nordic walking po terenie dzielnicy, a w piątki o 17:00 uczestniczyć można w zajęciach manualnych. Zapraszamy również do indywidualnych spotkań przy kawie z naszymi animatorami oraz do kącika wymiany książek.